Tilbage til oversigten (L - Å)

Stendyssevej


Vejnr.: 157-0785
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ewaldsbakken 10 til Dyssegårdsvej 5.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Stendyssevej er anlagt i 1923.

Vejens navn er konstrueret, uden egentlig tilknytning.

I 1936 overgik vejen til offentlig vej.
I 1978 blev kørebanen udvidet fra 5,0 til 6,4 meter.

Stendyssevej


Tilbage til oversigten (L - Å)