Tilbage til oversigten (L - Å)

Stenagervej


Vejnr.: 157-0782
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Dyssegårdsvej 18 til Teglværksbakken 15.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Stenagervej er anlagt i 1926.

Vejens navn er konstrueret, uden egentlig tilknytning.

I 1936 overgik vejen til offentlig vej. 
I 1973/74 blev kørebanen udvidet fra 5,0 til 6,4 meter.

Stenagervej


Tilbage til oversigten (L - Å)