Tilbage til oversigten (L - Å)

Stænget


Vejnr.: 157-0805
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ericavej 158 til Sognegrænsen 5.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Stænget er anlagt i 1935/36.

Ved udstykningen af en del af Mosegårdens og Enggårdens arealer benyttedes en række udtryk fra ældre tiders landbrug som sammensætning til vejnavne.

I 1943 overgik vejen til offentlig vej.

Stænget


Tilbage til oversigten (L - Å)