Tilbage til oversigten (L - Å)

Springdamsvej


Vejnr.: 157-0781
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Jægersborg Allé 190 til Ibstrupvej 22.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Springdamsvej er anlagt i 1928/29.

Vejen er navngivet efter Springdammen i Jægersborg.

I 1942 overgik vejen til offentlig vej.

Springdamsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)