Tilbage til oversigten (L - Å)

Søtoften


Vejnr.: 157-0847
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra C. L. Ibsens Vej 11 til C. L. Ibsens Vej 37.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Søtoften er anlagt før 1928, indtil da hed vejen Nyvej.

Vejen er navngivet efter beliggenheden ved Gentofte Sø.

I 1932 overgik vejen til offentlig vej.
I 1966/67 blev kørebanen udvidet fra 6,25 til 8,5 meter.

Søtoften


Tilbage til oversigten (L - Å)