Tilbage til oversigten (L - Å)

Sophus Claussens Vej


Vejnr.: 157-0778
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Fredensvej 14 og ender blindt mod syd.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Sophus Claussens Vej er anlagt 1985 som offentlig vej.

Vejen er opkaldt efter forfatteren og lyrikeren Sophus Niels Christen Clausen ( 1865 - 1931), der med sine digtsamlinger var en af de første symbolister i dansk litteratur.

Sophus Claussens VejS. Claussens gravmæle på Gentofte Kirkegård.


Tilbage til oversigten (L - Å)