Tilbage til oversigten (L - Å)

Sophus Bauditz Vej


Vejnr.: 157-0776
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Skovshovedvej 6 til Teglgårdsvej 43.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Sophus Bauditz Vej er anlagt før 1921, indtil da hed vejen Søvej.

Vejen er opkaldt efter forfatteren Sophus Bauditz(1850-1931), hvis romaner og noveller var meget læst af samtiden.Han blev i 1896 skoledirektør i Københavns kommune

I 1920 overgik strækningen fra Melchiorsvej til Skovshovedvej til offentlig vej.
I 1949 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.   

Sophus Bauditz Vej


Tilbage til oversigten (L - Å)