Tilbage til oversigten (L - Å)

Søndre Havnevej


Vejnr.: 157-0844
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 246 til Kystvejen.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Navngivet 1973.

Tidligere Havnevej, Skovshoved.

Offentlig vej.  

Søndre Havnevej


Tilbage til oversigten (L - Å)