Tilbage til oversigten (L - Å)

Søndersøvej


Vejnr.: 157-0845
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Jægersborg Allé 19 til Smakkegårdsvej 56.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Søndersøvej er anlagt før 1924.

Vejen er navngivet efter Søndersø ved Jægersborg kirke.

Området er den sidste rest af den tidligere Jægersborg Sø almindeligvis kaldet Søndersø. Den dækkede tidligere sammen med Hundesømosen et større område syd, øst og vest for Ibstrup/Jægersborg Slot, der såle- des kom til at ligge som på et næs.

Fra omkring 1620 fungerede søen dels som supplement til Københavns drikkevandsforsyning, dels som fiskedam for Jægersborg Slot. Senere indgik den i de oversvømmelsesområder, som var led i Københavns befæstning.

Kronen afhændede området omkring år 1800, og fra 1869 ved man, at det har tilhørt Meutegården, som ejedes af kroejeren på Jægersborg Kro, Tønnes Larsen.

Efter skiftende ejere, senest handelsgartnerne Anders og Niels Mortensen, købtes området i 1920 af Gentofte Kommune. De omkringliggende villakvarterer blev udstykket og bebygget i løbet af 1940'erne og 50'erne.

I 1924/25 blev strækningen fra Ermelundsvej til Smakkegårdsvej anlagt.
I 1928 overgik vejen til offentlig vej.
I 1931/32 blev strækningen fra Vældegårdsvej til Ermelundsvej anlagt.

Søndersøvej


Tilbage til oversigten (L - Å)