Tilbage til oversigten (L - Å)

Søndergårdsvej


Vejnr.: 157-0842
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vangedevej 227 til Slettevej og blind ende mod øst.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Søndergårdsvej er anlagt i 1926. 

Vejen er navngivet efter Søndergården, der var den sydligste af gårdene på Vangede bys jorder.

Hele dens areal lå i Munkehøjsvangen, umiddelbart nord for Søborghus kro, og omfattede Sortejord, Almindingen, Damagerne og Langengene. Fra vejgaflen ved Søborghus gik Frederiksborgvejen og vejen til Vangede over gårdens jorder.

Søndergård blev i årenes løb delt til Gammel Søndergård og Nordre Søndergård.

Bebyggelsen af Søndergårds arealer vest for Søborg Hovedgade begyndte ved Stjerneborg Allé umiddelbart før den første verdenskrig, og afsluttedes stort set ved krigens slutning.

I 1942 overgik vejen til offentlig vej.

Søndergårdsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)