Tilbage til oversigten (L - Å)

Sønderengen (Vangedevej - Bækkebo)


Vejnr.: 157-0841
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vangedevej 145 til Ved Renden 7.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Sønderengen blev anlagt i perioden fra 1924 til 1946.

Vejens navn hentyder til vejens delvise forløb på de lave arealer langs Gentofterenden i kommunens sydligste del.

I 1934 overgik strækningen fra Dyssegårdsvej til sydskel matr. nr. 15ff til offentlig vej.  
I 1935 overgik strækningen fra matr. nr. 15ff til Vangedevej til offentlig vej.
I 1942 overgik strækningen fra Vesterdalen til Ved Renden til offentlig vej.
I 1948 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.
I 1971/72 blev kørebanen udvidet fra 6,25 til 8,5 meter, fra Dyssegårdsvej til Ved Renden.

Sønderengen (Vangedevej - Bækkebo)


Tilbage til oversigten (L - Å)