Tilbage til oversigten (L - Å)

Sønderdalen


Vejnr.: 157-0840
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vangedevej 209 til Sønderdalen/Slettevej og blind ende mod øst.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Sønderdalen er anlagt i 1936/37. 

Vejens navn er konstrueret med hentydning til terrænet.

I 1948 overgik vejen til offentlig vej.
I 1979 blev kørebanen udvidet fra 5,0 til 6,4 meter.

Sønderdalen


Tilbage til oversigten (L - Å)