Tilbage til oversigten (L - Å)

Sønderbakken


Vejnr.: 157-0837
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lyngbyvej 369 sydgående til Vangedevej 103.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Sønderbakken er anlagt i 1935/37.

Vejens navn er konstrueret med hentydning til forløbet over Bakkegårdens tidligere arealer.

I 1951 overgik vejen til offentlig vej. I 1977 blev kørebanen udvidet fra 6,25 til 8,5 meter.

SønderbakkenFoto: Vejdirektoratet.


Tilbage til oversigten (L - Å)