Tilbage til oversigten (L - Å)

Sommervej


Vejnr.: 157-0775
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Enighedsvej 46 til Jægerborg Allé, spærret ved Jægersborg Allé.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Sommervej er anlagt i 1901/05.

Ved udstykningen af ingeniør Rumps jorder mellem Enighedsvej og Jægersborg Allé fik vejene navne efter årstiderne.

I 1934 overgik strækningen fra Jægersborg Allé til Forårsvej til offentlig vej.  
I 1938 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.
I 1935 blev vejen udvidet mod øst fra Jægersborg Allé til Forårsvej.
I 1973/74 blev kørebanen udvidet fra 6,25 til 8,5 meter.
I 1974 blev vejen lukket mod Jægersborg Allé.

Sommervej


Tilbage til oversigten (L - Å)