Tilbage til oversigten (L - Å)

Sømarksvej


Vejnr.: 157-0836
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Bernstorffsvej 6 til Rygårds Allé 74.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Sømarksvej er anlagt i 1921/22.

Vejen er navngivet efter den nærliggende Emdrup Sø (Lundehussøen).

I 1929 overgik vejen til offentlig vej.

SømarksvejFoto: Vejdirektoratet.


Tilbage til oversigten (L - Å)