Tilbage til oversigten (L - Å)

Sølystvej


Vejnr.: 157-0835
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Emiliekildevej 14 til blind vej mod nordvest.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Sølystvej er anlagt før 1924, indtil da var vejen en del af Gl. Ordrup Jagtvej.

Vejen er navngivet efter beliggenheden ved ejendommen Sølyst. Sølyst blev under navnet ”Seelust” bygget af købmanden Julius Fröchen i midten af 1700-tallet.

Ejendommen blev derefter handlet flere gange, indtil den i 1776 blev købt af Ernst Heinrich Schimmelmann. I mere end et halvt århundrede var Sølyst samlingssted for de ypperste navne i dansk kulturliv. Ernst Schimmelmann havde i 1775 giftet sig Emilie Rantzau og hun skildres som en indtagende og elskelig kvinde som drog talrige gæster til Sølyst. Det var derfor en stor tragedie for Ernst Schimmelmann, da hans unge hustru døde meget brat af tuberkulose. Til minde om hustruen gav Schimmelmann den gamle kilde ved foden af bakken mod Strandvejen navnet ” Emilias Kilde” 

Efter Ernst Schimmelmanns død i 1831 blev ejendommen solgt til baronesse Adelaide Løwenstern som nogle år efter solgte ejendommen til Theodor Suhr.

Johannes Theodor Suhr overtog som 23-årig, ved faderens død i 1815, ledelsen af det gamle handelshus J. P. Suhr & Søn. Virkningerne af statsbankerotten i 1813 havde bragt firmaet i så store vanskeligheder, at det stod på fallittens rand. Den unge købmand besluttede at hellige al sin energi til husets genrejsning, og efter 20 års bestandig spænding og ængstelse var huset atter bragt på fode.

Dette kostede ikke blot Johannes Theodor Suhr et svækket helbred, men også humøret. Han var blevet et fåmælt og indesluttet menneske. I 1816 ægtede han sin kusine Christine Caroline Falck, som i familien og venners kreds var kendt under navnet ”Dejligheden”. Samlivet med den tavse købmand gjorde også hende indesluttet og egocentrisk. 

I 1840 købte Johannes Theodor Suhr ”Sølyst” for, at glæde sin hustru og for, at forsøde sit eget liv. Johan og Johanne Louise Heiberg tilbragte 14 somre på ”Sølyst”, der blev rammen om et selskabeligt liv.

Ejendommen forblev i familien Suhrs eje nogle år efter Johannes Th. Suhrs død , hvorefter den atter blev handlet nogle gange indtil den i 1947 blev solgt til Det Kongelige Skydeselskab som istandsatte og omdannede hovedbygningen til meget smukke selskabslokaler i den oprindelige stil. 

I 1999 overgik vejen til offentlig vej.

SølystvejFoto: Vejdirektoratet.


Tilbage til oversigten (L - Å)