Tilbage til oversigten (L - Å)

Sølystparken


Vejnr.: 157-0832
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Emiliekildevej 10 til Sølystvej 10 og blind ende mod nord.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Sølystparken er anlagt i 1937/38.

Vejen er navngivet efter ejendommen Sølyst, over hvis park vejen er anlagt. Hvidøre kongsgård beliggenhed blev fastslået da man gravede ud til grunden til villaen Sølystparken 9. Man fandt da her en af gårdens murede hvælvinger.

I 1962 overgik vejen til offentlig vej.

SølystparkenFoto: Vejdirektoratet.


Tilbage til oversigten (L - Å)