Tilbage til oversigten (L - Å)

Soltoften


Vejnr.: 157-0771
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Skovvej 34 til blind vej mod øst

Vejnavnets oprindelse og historie:

Soltoften er anlagt i 1961/62.

Vejens navn er konstrueret, efter forslag fra grundejerne ved vejen.

I 1969 overgik vejen til offentlig vej.

Soltoften


Tilbage til oversigten (L - Å)