Tilbage til oversigten (L - Å)

Solsiden


Vejnr.: 157-0770
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Solbakkevej 46 til blind vej mod nord.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Solsiden er anlagt i 1943/44.

Vejens navn er konstrueret og viser, at der er tale om en lukket sidevej til Solbakkevej.

I 1960 overgik vejen til offentlig vej. 

Solsiden


Tilbage til oversigten (L - Å)