Tilbage til oversigten (L - Å)

Soløsevej


Vejnr.: 157-0772
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ermelundsvej 126 til Skovvej 63 og blind ende mod vandværket.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Soløsevej er anlagt i 1927.

Vejen er navngivet efter Soløse Mose på sydsiden af Ermelunden. Det blev i kommunalbestyrelsens møde den 29. sept. 1925, da benævnelsen var til behandling, udtrykkeligt understreget, at navnet skulle være So – løse.

I 1936 overgik vejen til offentlig vej.

Soløsevej


Tilbage til oversigten (L - Å)