Tilbage til oversigten (L - Å)

Søllingsvej


Vejnr.: 157-0831
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vilvordevej 20 til Lysagervej 13.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Søllingsvej er anlagt før 1932, hvor den overgik til offentlig vej.

Vejen er opkaldt efter grosserer P.V. Sølling, der boede på ejendommen ”Allenborg” og ejede ”De Søllingske Jorder” på Ordrupvejs nordside øst for Vilvordevej.

I 1971/72 blev kørebanen udvidet fra 5,0 til 6,4 meter.

SøllingsvejEngelhardts vejskilt: Foto: Vejdirektoratet.


Tilbage til oversigten (L - Å)