Tilbage til oversigten (L - Å)

Solbakkevej (Skovvej - Soløsevej)


Vejnr.: 157-0767
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Bernstorfflund Allé/Fortunvej til Soløsevej 30.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Solbakkevej er anlagt i 1916.

Vejens navn er konstrueret, efter forslag fra grundejerne ved vejen.

I 1921 overgik strækningen fra Fortunvej til Skovvej til offentlig vej. 
I 1936 overgik strækningen fra Renden til Skovvej til offentlig vej. 
I 1937 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej. 
I 1975/76 blev kørebanen udvidet fra 6,25 til 8,5 meter, fra Fortunvej til Renden.

Solbakkevej (Skovvej - Soløsevej)


Tilbage til oversigten (L - Å)