Tilbage til oversigten (L - Å)

Søholm Park


Vejnr.: 157-0830
Vejstatus: Privat fællesvej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lyngbyvej 205 sydgående til blind vej mod vest.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Søholm Parken er anlagt i 1924/25.

Vejen er navngivet efter landstedet Søholm ved Lundehussøen. Søholm blev i1773 opført som et lyststed af kasserer ved Asiatisk Kompagni Jacob Holm. Ejendommen blev i 1911 købt af Gentofte Kommune, der atter solgte hovedbygning og park, mens de øvrige arealer lidt efter lidt blev udstykket.

Søholm ParkFoto: Vejdirektoratet.


Tilbage til oversigten (L - Å)