Tilbage til oversigten (L - Å)

Sognevej


Vejnr.: 157-0766
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 3

Vedligehold: 2
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Nybrovej 43 til Mosegårdsvej 90.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Sognevej er anlagt i perioden mellem 1927 og 1936.

Ved udstykningen af Snogegårdens jorder valgtes vejnavne med tilknytning til gammel administrativ inddeling.

I 1935 overgik strækningen på Snogegårdens areal til offentlig vej. 
I 1943 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.

Sognevej


Tilbage til oversigten (L - Å)