Tilbage til oversigten (L - Å)

Sognegrænsen


Vejnr.: 157-0764
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Mosegårdsvej 69 mod sydvest.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Sognegrænsen er anlagt i 1971/72.

Ved udstykningen af Snogegårdens jorder valgtes vejnavne med tilknytning til gammel administrativ inddeling. (Ved grænsen mod Gladsaxe kommune).

I 1974 overgik vejen til offentlig vej. 

Sognegrænsen


Tilbage til oversigten (L - Å)