Tilbage til oversigten (L - Å)

Søgårdsvej


Vejnr.: 157-0827
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Gentoftegade 64 til Lyngbyvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Søgårdsvej er anlagt før 1868, indtil 1889 var vejen en del af Gjentoftevejen.

Vejen er navngivet efter Søgården. Gårdens jorder lå umiddelbart syd for Gentofte By. Gårdens tilliggende var 54 tdr. land. ” Vejen ind til Gentofte”, den nuværende Søgårdsvej, gik over gårdens jorder.

I 1868 overgik vejen til offentlig vej. I 1938/39 blev vejen udvidet fra Gentoftegade til Fiskebakken. I 1956/57 blev vejen udvidet fra Gentoftegade til Ribisvej. I 1958/59 blev vejen udvidet fra Ribisvej til Lyngbyvej.

SøgårdsvejFoto: Vejdirektoratet.


Tilbage til oversigten (L - Å)