Tilbage til oversigten (L - Å)

Sofievej


Vejnr.: 157-0765
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen til Hellerupvej, al tilkørsel foregår fra Svanemøllevej 118 og 105.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Sofievej er anlagt omkring 1894.

Vejen er opkaldt efter Sofie Nielsen, datter af gårdejer Niels Nielsen, Søndre Onsgård.

I 1927 overgik strækningen fra Strandvejen til Svanemøllevej til offentlig vej.
I 1970 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.
I 1970/71 blev vejen lukket ved Hellerupvej.

Sofievej


Tilbage til oversigten (L - Å)