Tilbage til oversigten (L - Å)

Sødalen


Vejnr.: 157-0826
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Michellsstræde 12 til C.L. Ibsens Vej 9.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Sødalen er anlagt før 1918, indtil da hed vejen Vinkelvej.

Vejen er navngivet efter sin beliggenhed på det lave terræn mellem Gentofte Sø og Kirkebakken.

I 1919/20 blev strækningen fra Skrænten til C. L. Ibsens Vej anlagt.
I 1929 overgik vejen til offentlig vej. 

Sødalen


Tilbage til oversigten (L - Å)