Tilbage til oversigten (L - Å)

Søbredden (Brogårdsvej - Lyngbyvej)


Vejnr.: 157-0822
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 2

Vedligehold: 5
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lyngbyvej 406 nordgående til Brogårdsvej 107 og til Lyngbyvej 438, spærret ved Lyngbyvej 406.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Søbredden er anlagt i 1926.

Tidligere hed vejen, fra Lyngbyvej og 130 meter mod vest – Brogårdsvej. Vejens navn hentyder til vejens forløb langs parkanlægget på vestsiden af Gentofte Sø.

I 1950 overgik vejen til offentlig vej. 

Søbredden (Brogårdsvej - Lyngbyvej)


Tilbage til oversigten (L - Å)