Tilbage til oversigten (L - Å)

Søbøtkers Allé


Vejnr.: 157-09
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Duntzfelts Allé 16 til Ahlmanns Allé 15.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Søbøtkers Allé er anlagt i 1903.

Vejen er opkaldt efter købmand Johannes Søbøtker, ejer af Øregård. 

Storkøbmanden Johannes Søbøtker overtog i 1806 Øregård. Lidt øst for gården lod Søbøtker en ny hovedbygning opføre. Ingen bestemt arkitekt er anført som dens mester, men da den har adskillige træk fælles med Hellerupgård, der i 1802 byggedes af Joseph Ramée, antages det, at denne også har forestået opførelsen af Øregård. Samtidig blev 20 tdr. land af markerne mellem hovedbygningen og Strandvejen anlagt som park i engelsk stil.

I 1958 overgik vejen til offentlig vej.

Søbøtkers Allé


Tilbage til oversigten (L - Å)