Tilbage til oversigten (L - Å)

Søager


Vejnr.: 157-0816
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lyngbyvej 361 sydgående til Sønderbakken 43.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Søager er anlagt i henholdsvis 1928/29 og i 1951/52. 

Vejens navn er konstrueret, der hentyder til beliggenheden nær Gentofte Sø.

I 1953 overgik vejen til offentlig vej.

Søager


Tilbage til oversigten (L - Å)