Tilbage til oversigten (L - Å)

Snogegårdsvej (Ved Bommen - Sognevej)


Vejnr.: 157-0761
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 3

Vedligehold: 2
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vangede Bygade 92 til Buddingevej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Snogegårdsvej er anlagt i 1903.

Vejen er navngivet efter Snogegården, som fik sit navn efter Snogedyssen. Ikke fordi dyssen var særlig rig på krybdyr, men snare på grund af en sproglig forvanskning, efter det gamle ord ”snåbe”, der skulle betyde ”et lidet, skævt stykke”. Snogedysen blev jævnet med jorden omkring 1830´erne.

I 1932 overgik strækningen fra Vangedevej til Snogegårdens østre skel til offentlig vej.
I 1934 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej. 

Snogegårdsvej (Ved Bommen - Sognevej)


Tilbage til oversigten (L - Å)