Tilbage til oversigten (L - Å)

Snerlevej


Vejnr.: 157-0760
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lyngbyvej 327 sydgående til Gåsebjerget 6.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Snerlevej er anlagt i 1923/24.

Vejen er navngivet efter at vinhandler Peter Jørgensen m.fl. i 1899 havde overtaget Søgården og påbegyndt en udstykning af gårdens jorder. Da der indtil ejerskiftet havde været drevet handelsgartneri på ejendommen, valgte man at navngive de nyanlagte veje efter blomster og planter.

I 1936 overgik strækningen fra Lyngbyvej til Gentofterenden til offentlig vej.
I 1940 overgik strækningen fra Gåsebjerget 290 meter mod øst til offentlig vej.  
I 1951 overgik strækningen fra Kærvangen 100 meter mod øst til offentlig vej.
I 1957/58 blev strækningen over Gentofterenden anlagt.

Snerlevej


Tilbage til oversigten (L - Å)