Tilbage til oversigten (L - Å)

Smakkegårdsvej


Vejnr.: 157-0753
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 1

Vedligehold: 1
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Høeghsmindevej til Jægersborgvej/Jægersborg Allé.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Smakkegårdsvej er anlagt i 1903.

Vejen er navngivet efter Smakkegården, der fik sit navn efter jorden Smakkeagerne. Smakkegården lå oprindeligt i Gentofte by lige overfor Gentofte Kirke. Først i sommeren 1800 blev den flyttet ud til markerne hvor den opbyggedes nær den gamle Smakkehøj, ikke lang fra Bernstorffsparkens sydvestlige hjørne.

Villabebyggelsen på Smakkegårdens jorder tog sin begyndelse i 1892, da digteren Carit Etlar købte 1 td. land af gårdens areal og opførte ”Carit Etlars” hus ud mod Vældegårdsvej. Ejendommens smukke have var udført af Stephan Nyeland.

Carit Etland blev efter eget ønske begravet ved foden af den gamle oldtidshøj, som han i 1899 havde føjet til sin ejendom. Ved graven er rejst en portrætbuste af digteren, udført i bronze, af Vilhelm Bissen.

I 1928 overgik vejen til offentlig vej.
I1929/30 blev broen ca. 600 meter fra Ermelundsvej til Vældegårdsvej anlagt.

Smakkegårdsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)