Tilbage til oversigten (L - Å)

Smakkedalen


Vejnr.: 157-0752
Vejstatus: Privat fællesvej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:


Vejnavnets oprindelse og historie:
Smakkedalen


Tilbage til oversigten (L - Å)