Tilbage til oversigten (L - Å)

Slotsvej (Fortunvej - Skovvej)


Vejnr.: 157-0750
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Jægersborg Allé 102 til Skovvej 76 blind ende fra Skovvej mod nord.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Slotsvej er anlagt i 1903.

Vejen er navngivet efter Bernstorff Slot.
I 1921 overgik 750 meter af vejen til offentlig vej. Den resterende del fulgte efter i 1930.

Bernstorff Slot
Sydøst for Jægersborg strakte sig i 1600 tallet op mod Gentofte en langagtig skovstrækning, der kaldtes Brødskoven. Kort efter at dronning Sophie Amalie i 1650 var blevet ejerinde af Ibstrup fik hun udlagt Brødskoven som dyrehave. Christian V lod i 1660 Brødskoven indrette til Fasanhave.

Den mand der gav ejendommen sit nuværende navn var Johan Hartvig Ernst Bernstorff, en hannoveransk adelsmand, der i 1751 blev Danmarks udenrigsminister. 1752 overdrog Frederik V. ham Fasangården med fasanhaven, som han med det samme kaldte Bernstorff. 

I 1759 begyndte byggeriet af det ny slot under ledelse af en fransk arkitekt., Nicolas-Henri Jardin og i 1765 kunne ægteparret Bernstorff flytte ind. Slægten Bernstorff beholdt ejendommen til 1810.

Herefter skiftede ejendommen hyppigt ejere indtil, den i 1839, blev købt af krigsassessor Kalko som havde til sinde, at lade ejendommen bortauktionere til nedrivning. Der rejste sig en folkestorm mod disse tanker og den senere Christian den VIII. øvede sin indflydelse på Kalko og i 1842 overtog han Bernstorff Slot og have.

Når kongefamilien havde sommerbesøg af børn og børnebørn kunne pladsforholdene godt blive lidt trange. For at hjælpe på det havde dronning Louise efter den nordiske udstilling i København i 1888 købt en bygning, der havde tilhørt udstillingens svenske afdeling. Huset flyttedes senere til Bernstorff slotspark og kaldtes herefter ” Svenske villa ”.

I parken er anlagt en gravhøj, hvori prins Valdemar m.fl. er gravsat.

Slotsvej (Fortunvej - Skovvej)


Tilbage til oversigten (L - Å)