Tilbage til oversigten (L - Å)

Slettevej


Vejnr.: 157-0746
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Sønderdalen 44 til Ved Renden 37.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Slettevej er anlagt i 1926, og yderligere forlænget af flere gange i perioden fra 1930 - 46.

Vejen er muligvis opkaldt efter markstykket Mosletterne i Munkehøjsvangen.

I 1942 overgik strækningen fra Sønderengen til Søndergårdsvej til offentlig vej.
I 1948 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.
I 1970/71 blev kørebanen udvidet fra 6,25 til 8,5 meter.

Slettevej


Tilbage til oversigten (L - Å)