Tilbage til oversigten (L - Å)

Skrænten


Vejnr.: 157-0745
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Udsigten 12 til Sødalen og blind ende mod øst.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Skrænten er anlagt i 1918/19.

Vejens navn hentyder til vejens stærke stigning op mod kirkebakken i Gentofte.

I 1929 overgik vejen til offentlig vej.

Skrænten


Tilbage til oversigten (L - Å)