Tilbage til oversigten (L - Å)

Skovvej (Jægersborg Allé - Solbakkevej)


Vejnr.: 157-0742
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 3

Vedligehold: 2
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Jægersborg Allé 148 til Vilvordevej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Skovvej er anlagt i flere strækninger, men blev påbegyndt i1905.

Vejen er navngivet efter Ordrup Krat.

I 1921 overgik strækningen fra Jægersborg Allé til Solbakkevej til offentlig vej.
1934/35 blev strækningen fra Slotsvej til Klampenborgvej anlagt.
I 1934 overgik Slotsvej til Klampenborgvej til offentlig vej.
I 1935/36 blev strækningen fra Fortunvej til Soløsevej anlagt.
I 1936 overgik Slotsvej til Fortunvej til offentlig vej.
I 1935/36 blev strækningen fra Solbakkevej til Fortunvej anlagt.
I 1936/37 overgik Solbakkevej til Fortunvej til offentlig vej.

Skovvej (Jægersborg Allé - Solbakkevej)


Tilbage til oversigten (L - Å)