Tilbage til oversigten (L - Å)

Skovvangen


Vejnr.: 157-0740
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Holmegårdsvej 31 til Ørnekulsvej 12.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Skovvangen er anlagt i 1922.

Vejens navn er konstrueret, med hentydning til Ordrup Krat.

I 1929 overgik vejen til offentlig vej.
I 1968/69 blev kørebanen udvidet fra 6,25 til 8,5 meter.

Skovvangen


Tilbage til oversigten (L - Å)