Tilbage til oversigten (L - Å)

Skovshovedvej


Vejnr.: 157-0736
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 259 til Ordrup Jagtvej 111.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Skovshovedvej er formentligt anlagt før 1868, hvor den blev overtaget til offentlig vej.

Fra 1896 fik vejen sit navn, som er den oprindelige benævnelse for hele strækningen Strandvejen-Ordrupvej, fra 1900 kun for strækningen fra Strandvejen til Ordrup Jagtvej.

Skovshovedvej


Tilbage til oversigten (L - Å)