Tilbage til oversigten (L - Å)

Skovshoved Vænge


Vejnr.: 157-0737
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Skovshovedvej 11 til blind vej mod syd.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Skovshoved Vænge er anlagt i 1956.

Vejen er formentligt navngivet efter sin placering, som en lukket sidevej syd for Skovshovedvej.

I 1973 overgik vejen til offentlig vej.

Skovshoved Vænge


Tilbage til oversigten (L - Å)