Tilbage til oversigten (L - Å)

Skovshoved Terrasse


Vejnr.: 157-0735
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Skovshovedvej 2 til blind vej mod nord.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Skovhoved Terrasse er anlagt i 1956.

Vejens navn henviser formentligt til det høje terræn vest for Strandvejen i Skovshoved.

I 1974 overgik vejen til offentlig vej.

Skovshoved Terrasse


Tilbage til oversigten (L - Å)