Tilbage til oversigten (L - Å)

Skovshoved Havn


Vejnr.: 157-0733
Vejstatus: Privat fællesvej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:


Vejnavnets oprindelse og historie:
Skovshoved Havn


Tilbage til oversigten (L - Å)