Tilbage til oversigten (L - Å)

Skovrankevej


Vejnr.: 157-0732
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Søgårdsvej 11 til Gentoftegade 84.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Skovrankevej er anlagt i 1903.

Vejen er opkaldt efter, at vinhandler Peter Jørgensen m.fl. i 1899 havde overtaget Søgården og påbegyndt en udstykning af gårdens jorder. Da der indtil ejerskiftet havde været drevet handelsgartneri på ejendommen, valgte man at navngive de nyanlagte veje efter blomster og planter.

I 1935 overgik vejen til offentlig vej.
I 1965/66 blev kørebanen udvidet fra 5,6 til 8,5 meter.

SkovrankevejSkovrankens frøstande.


Tilbage til oversigten (L - Å)