Tilbage til oversigten (L - Å)

Skovporten


Vejnr.: 157-0731
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Klampenborgvej 14 til Dyrehavevej 65.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Skovporten er anlagt i 1933/34.

Indtil 1950 hed vejen Pades sti. Vejen er navngivet efter sin beliggenhed ved Dyrehaven nær Dyrehavsbakken.

I 1935 overgik vejen til offentlig vej.

Skovporten


Tilbage til oversigten (L - Å)