Tilbage til oversigten (L - Å)

Skovmosevej


Vejnr.: 157-0730
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ibstrupvej 51 til mod nord.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Skovmosevej er anlagt i 1928/29.

Vejens navn er konstrueret med hensyntagen til det omliggende terræn.

I 1942 overgik vejen til offentlig vej.

Skovmosevej


Tilbage til oversigten (L - Å)