Tilbage til oversigten (L - Å)

Skovkrogen


Vejnr.: 157-0725
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ordrupvej 96 til Skovgårdsvej 9.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Skovkrogen er anlagt som selvstændig vej i 1935.

Indtil da udgjorde den en del af Skovgårdsvej. Oprindelig den sydligste del af Ordrup bøndernes vej til Ordrup Krat. Vejstykket fik sit nye navn, da Skovgårdsvej forlagdes til forbindelse med Hyldegårdsvej.

I 1935 overgik vejen til offentlig vej.

Skovkrogen


Tilbage til oversigten (L - Å)