Tilbage til oversigten (L - Å)

Skovholmvej


Vejnr.: 157-0722
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vangedeporten 3 til Søllingsvej 4 blind ende mod syd.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Skovholmvej er anlagt af kommunen i 1930/31.

Vejens navn er konstrueret og er uden tilknytning.

I 1932 overgik vejen til offentlig vej.
I 1969/70 blev kørebanen udvidet fra 5,0 til 6,4 meter.

Skovholmvej


Tilbage til oversigten (L - Å)