Tilbage til oversigten (L - Å)

Skovhegnet


Vejnr.: 157-0721
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Slotsvej 74 til blind vej mod syd.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Skovhegnet er anlagt i 1938.

Vejen er navngivet efter beliggenhed i hjørnet mellem Ordrup Krat og Dyrehaven.

Overgået til offentlig vej 11-01-2010

Skovhegnet


Tilbage til oversigten (L - Å)